IV Integracyjne Mistrzostwa Cymbergaja

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świętochłowicach wraz z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Świętochłowicach

organizują

dnia 10.09.2019r. o godz. 10:00  "IV Integracyjne Mistrzostwa Cymbergaja"

W rozgrywkach uczestniczyć będą osoby niepełnosprawne z terenu miasta Świętochłowice i miast ościennych.

Celem rozgrywek jest  integracja osób niepełnosprawnych, ale przede wszystkim dobra zabawa.