Dni Zdrowia Psychicznego 2022

10.10.2022r. spotkanie z psychologiem połączone z mandaloterapią.

11.10.2022r. Pierwsza pomoc jako aspekt społeczny.

12.10.2022r. - Teatroterapia - śmiech lekarstwem na całe zło.

12.10.2022r. - Wyjście do Planetarium w Chorzowie.