Rozgrywki sportowe 2018

Uroczyste rozpoczęcie Dni Godności Osób Niepełnosprawnych w WTZ w Świętochłowicach. Mistrzostwa w " Cymbergaja" w ŚDS w Świętochłowicach.

Rozgrywki w "Petanque" w Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień".

Pierwsze obrady Sejmiku Osób Niepełnosprawnych w UM w Świętochłowicach.

Turniej "Ringo" w DPS przy ul. Kubiny w Świętochłowicach.

Zakończenie Dni Godności Osób Niepełnosprawnych. Koncert zespołów "Tolerancja" i "Integracja" - "Niepełnosprawni miastu".