Zaśpiewajmy kolędę

19 grudnia w CKŚ Zgoda byliśmy na  świątecznym koncercie ZAŚPIEWAJMY KOLĘDĘ zespołów "Tolerancja" i "Integracja" we wspólnym projecie Warsztatów Terapii Zajęciowej TPD w Świętochłowicach i Środowiskowego Domu Samopmocy w Świętochłowicach.Wspaniale wprowadziliście nas w świąteczny czas...