O ośrodku

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świętochłowicach rozpoczął swoją działalność we wrześniu 1997r. Do 31 grudnia 2014r funkcjonował w strukturach organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, natomiast od 1 stycznia 2015r jest samodzielną jednostką organizacyjną Miasta Świętochłowice działającą w formie jednostki budżetowej.

Jest Ośrodkiem Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Od początku swojej działalności do końca 2019r był przeznaczony dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych(Typ A). Jednak demograficzne tendencje wydłużania życia, starzenie się społeczeństwa i pojawiające się w konsekwencji nowe problemy zdrowotne skłoniły naszą placówkę do poszerzenia swojej oferty. Jest ona adresowana do Osób Wykazujących Inne Przewlekle Zaburzenia Czynności Psychicznych(Typ C). Dotyczy to zwłaszcza osób z rożnymi postaciami otępienia(lekkiego, umiarkowanego) w przebiegu choroby Alzheimera, Parkinsona, innych chorób neurodegradacyjnych.

Ośrodek dysponuje 56 miejscami: 50miejsc pobyt dzienny,6 miejsc pobyt całodobowy.  Zapewniamy wysoki poziom usług, wyspecjalizowaną i kompetentną kadrę, życzliwą i domową atmosferę.  Serdecznie zapraszamy!!!