O Środowiskowym Domu Samopomocy

Cele działalności i rodzaje usług świadczonych przez Dom
Celem działalności naszej placówki jest szeroko pojęta rehabilitacja nastawiona na przywrócenie osobom z zaburzeniami psychicznymi umiejętności samodzielnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym.

Prowadzone działania terapeutyczne polegają w szczególności na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Aktualności

Zaproszenie do korzystania z usług Naszej placówki.
29/05/2021

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świętochłowicach informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej, od 1 czerwca br. zniesiona jest odpłatność za pobyt dzienny w placówce.

W związku z tym zapraszamy do Nas serdecznie mieszkańców mających problemy ze zdrowiem psychicznym.

Nasza placówka w obiektywie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świętochłowicach jest ośrodkiem wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi:
o typie A- dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz o typie C- dla osób wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych.
Funkcjonuje w formie pobytu dziennego (50 miejsc) oraz pobytu całodobowego (6 miejsc). Ośrodek rozpoczął swoją działalność we wrześniu 1997r.

Kontakt z nami

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Świętochłowicach

ul. Karpacka 3
41-608 Świętochłowice

32 245 80 20 (sekretariat) domsds@sds-sw.pl