O Środowiskowym Domu Samopomocy

Cele działalności i rodzaje usług świadczonych przez Dom

Celem działalności naszej placówki jest szeroko pojęta rehabilitacja nastawiona na przywrócenie osobom z zaburzeniami psychicznymi umiejętności samodzielnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym.

Prowadzone działania terapeutyczne polegają w szczególności na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Aktualności

Program:” Od zależności ku samodzielności”- edycja 2023

Celem Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać.

Nasza placówka w obiektywie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świętochłowicach jest ośrodkiem wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi:
o typie A- dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz o typie C- dla osób wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych.
Funkcjonuje w formie pobytu dziennego (50 miejsc) oraz pobytu całodobowego (6 miejsc). Ośrodek rozpoczął swoją działalność we wrześniu 1997r.

Galeria:
Galeria:
Galeria:
Galeria:
Galeria:
Galeria:
Galeria:
Galeria:
Galeria:
Galeria:
Galeria:
Galeria:
banerm-200323-0_pl.jpg

Kontakt z nami

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Świętochłowicach

ul. Karpacka 3
41-608 Świętochłowice