baner-2 baner-1 baner-3

O Środowiskowym Domu Samopomocy

Cele działalności i rodzaje usług świadczonych przez Dom

Celem działalności naszej placówki jest szeroko pojęta rehabilitacja nastawiona na przywrócenie osobom przewlekle psychicznie chorym umiejętności samodzielnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym.

Prowadzone działania terapeutyczne polegają w szczególności na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Aktualności

Dzień Walki z Depresją 2018
21/02/2018

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świętochłowicach serdecznie zaprasza mieszkańców miasta na Dzień Walki z Depresją, który odbędzie się 27.02.2018r.o godz. 10:00 w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Karpackiej.

Nasza placówka w obiektywie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świętochłowicach jest ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A), funkcjonuje w formie pobytu dziennego (50 miejsc) oraz pobytu całodobowego (6 miejsc), rozpoczął swoją działalność we wrześniu 1997r.

Kontakt z nami

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Świętochłowicach

ul. Karpacka 3
41-608 Świętochłowice

32 245 80 20 (sekretariat) domsds@sds-sw.pl