Kadra

Schemat zespołu pracowniczego Środowiskowego Domu Samopomocy w Świętochłowicach

1. Dyrektor

2. Dział Administracyjno-Finansowy(główna księgowa, inspektor, referent)

3. Zespół wspierająco-aktywizujący(pracownik socjalny, psycholodzy, pedagog, instruktor terapii zajęciowej, pielęgniarki, lekarz psychiatra, opiekunowie, itp.)

4. Dział Gospodarczy i Obsługi ( portierzy, salowa-pokojowa, robotnik gospodarczy, itp.)